supervisie-
Supervisie PsychoTherapeutisch Centrum, Gent.
Indien een team beroep wenst te doen op een supervisor worden er op voorhand afspraken gemaakt over de voorziene tijd, de doelstellingen, de grootte en de samenstelling van de groep. Thema's' kunnen variëren zowel betreffende de werkinhoud als de werkcontext.
seo freiburg
Supervisie VindeenTherapeut.be.
Het gaat hier om het samen bekijken van casussen, hoe het werk verloopt en hoe de persoon er zich bij voelt. De supervisor luistert naar de vraag, analyseert de situatie mee en geeft advies of zet de persoon aan tot het zoeken naar oplossingen.
direct marketing betekenis
Groepssupervisie BV Databank.
Herkenning: alle supervisanten blijven steken in het herkennen van een geformuleerd probleem, waardoor weinig nieuwe leerperspectieven ontstaan. Scepsis: de supervisant heeft grote twijfels over het nut, de zin en de leermogelijkheden van supervisie; hij uit deze twijfel eventueel ook openlijk.
Supervisie AIHP.
in supervisie: slechts 1 voucher wordt betaald niet elk één; elke supervisee krijgt 1 stempel. drie tot maximum 4 personen komen in supervisie: altijd minimum 2 u: in totaal worden slechts 2 vouchers worden betaald; elke supervisee krijgt 2 stempels.
Vereisten supervisie Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen.
Hij of zij dient een systematische zelfevaluatie af te ronden van het niveau van zijn of haar vaardigheden in relatie tot de reeks in de Appendix Competenties genoemde competenties, en dit format te gebruiken om de toekomstige professionele ontwikkeling te plannen.
Supervisie 10 definities Encyclo.
Het is een vorm van deskundigheidsbevordering, gericht op het reflecteren op de eigen manier van werken. Gevonden op http//www.encyclo.nl/lokaal/11110.: Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk.
Bewust Worden: Kenmerken supervisie.
Ook daaraan kan in supervisie aandacht besteed worden, maar het leren van het beroep blijft voorop staan. Als dat leren al te zeer verstoord wordt door persoonlijke problemen kan de supervisor je verwijzen naar hulpverlening elders. gericht op de persoon, leren leven.
supervisie www.centrumvizit.be.
studenten verder aan de slag willen gaan rond een bepaald thema of methodiek en zich hierin verder willen verdiepen ikv therapeutisch handelen. intervisieleden bepaalde problemen ervaren rond het functioneren in groep en hierbij elk over hun eigen aandeel willen reflecteren.

Contacteer ons