wat is intervisie
Intervisie
Wat is intervisie? ubeon.
Zit je als persoon of als bedrijf met een vraag, sta je voor een keuze, dan is intervisie een hulpmiddel. Intervisie overstijgt tunnelvisie, je wordt grondig bevraagd, je ontdekt andere gezichtspunten en samen met de andere deelnemers ontwikkel je frisse ideeën. Out of the box denken is moeilijk als je zelf in die box zit. Wat heb je aan intervisie?
doel van coaching
Intervisie met incidentmethode Meesterschap.
Zorg voor een nauwkeurige en kernachtige formulering. Wat levert het op? Door intervisie kunnen docenten hun beroepsmatig functioneren verbeteren door te reflecteren op het eigen functioneren. Hierdoor krijgen zij een beter beeld van hun eigen kunnen. Door intervisie weten docenten waar hun eigen valkuilen liggen, zijn zij in staat om uiteindelijk beter hun grenzen te bewaken, raken zij geïnspireerd door anderen, leren zij van praktijkervaringen en worden zij geprikkeld om anders naar situaties te kijken. Door intervisie toetsen docenten of hun eigen aanpak goed is in de praktijk.
doel van coaching
Wat is intervisie? Direction in Leiderschap en Diversiteit.
Het programma, de trainers, cases en uitkomsten brengen deelnemers en organisaties dichter bij de beoogde resultaten. Wat is intervisie? Home Wat is intervisie? Volgens Muriel Schrikkema is de vraag wat is intervisie is kort te beantwoorden: Bij intervisie wordt in groepsverband circa zes personen per keer gekeken naar een specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft.
groene lening
Intervisie.
Wat is intervisie? Intervisie is reflecterend leren van werkervaringen in een vaste groep collegaâs; Intervisie biedt de mogelijkheid werkervaringen te delen en onderzoeken. Ervaring die haken" worden met behulp van intervisie methodiek behandeld. Hierdoor wordt geleerd en het professioneel functioneren verbeterd.
biomassa
Begeleide intervisie Kleynenborgh.
Instituut Kleynenborgh biedt professionals en organisaties de mogelijkheid tot begeleide intervisie. Wat is intervisie? Intervisie is een instrument voor deskundigheidsbevordering, waarbij professionals of medewerkers met elkaar meedenken over vraagstukken uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van helpende vragen aan de hand van een intervisiemethode.
backlinks
haptotherapie wat is coaching intervisie.
Wat is intervisie? Intervisie is een leermethode om systematisch en gestructureerd werkproblemen vanuit een persoonlijke invalshoek aan te bespreken en te pakken door intercollegiale ondersteuning. Je leert van elkaars werkvraagstukken en van de oplossingen die je in de praktijk toepast.
Intervisie Portilog.
Havengebonden en Logistieke Opleidingen uit de praktijk. Wat is intervisie? Intervisie is een leervorm waarbij u praktische vragen voorlegt aan en bespreekt met collegas van andere bedrijven. De antwoorden komen dus komen dus niet van een docent maar uit de praktijk.
Intervisie.
De" intervisiegroep is dood, leve de intervisiegroep. Het is nuttig om tijdens een intervisie een bepaalde structuur te hebben. Dit is beter dan discussies in het wilde weg. De volgende drie werkvormen brengen die structuur aan. Ze nemen elk ongeveer een uur in beslag. De vijfstappenmethode is een standaardmethode om te praten over een probleem. De roddelmethode en de clinic zijn wat speelser en prikkelend: ze doorbreken het normale groepsproces.
Intervisie 3 definities Encyclo.
Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen mensen die werkzaam of in opleiding zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen, oogmerk is dat de deskundigheid van de betrokkenen wordt vergroot en de kwaliteit van het werk verbetert.
Wat is de betekenis van intervisie.
Wat is de betekenis van intervisie? Nederlands woordenboek van K DICTIONARIES. n f pl intervisie s georganiseerd overleg tussen collega's' om het functioneren te verbeteren Intervisie is met en van elkaar leren. Anneke van Schie. Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah. Een vorm van vooral mondeling reflecteren in kleine groepen.
Betekenis Intervisie.
Loraine 3 augustus 2011. Intervisie is wat je kunt leren zien als de relatie tussen het een en het andere, daar waar door de scheiding van ambachtelijke ontwikkelingen voor veel mensen geen relaties meer te zien zijn, behalve als men origineel zelf door kan denken.

Contacteer ons