supervisie methode

Supervisie methode volgens Siegers / LVSB.: Supervisie is leren door en van ervaringen. Het verschil tussen Coaching en Supervisie is dat bij supervisie gevraagd wordt van de supervisant om op zichzelf te reflecteren: samen met de supervisor op afstand te kijken naar een ingebrachte situatie werkinbreng en aan de hand van het ontstane gesprek en de er uitgehaalde persoonlijke worstelingen daar over na gaan denken, je bezinnen, je eigen emoties onderkennen en daarop reflecteren.:
opleiding supervisie en coaching
Supervisie voor teams PAK organisatieontwikkeling.
Wat is supervisie? Supervisie is een methode om met collegas te leren van vraagstukken en successen uit de dagelijkse praktijk om zo te komen tot effectiever gedrag en functioneren. De supervisie wordt begeleid door een expert van buitenaf, een supervisor.
schaamhaar laseren
Supervisie volgens de STAMPPOT-methode: efficiënte integratie van patiëntenzorg en klinisch onderwijs Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.
Zon gesprek kan op verschillende manieren verlopen, afhankelijk van de methode die wordt gehanteerd bij de supervisie. Dit superviseren van een coassistent of aios hierna te noemen co assistent die zelf een patiënt gezien heeft, dient 2 doelen: optimale medische zorg voor de patiënt, en onderwijs voor de co assistent.
wasmachine
Intervisiemethodieken Coachy.nl.
De Socratische methode of de 10 stappen methode. Dit is een sterk gestructureerde intervisievorm waar de inbrenger geconfronteerd wordt met eigen overtuigingen. Deze methode is ontleend aan de werkwijze van Socrates. Als zijn leerlingen problemen hadden, gaf hij geen oplossing maar stelde vragen waardoor ze het probleem onderzochten en met argumenten tot antwoorden kwamen.
SEO bureau
Supervisie, Coaches voor Medici.
Dit is verwarrend en om die reden gebruiken we daar liever het begrip coaching hoewel dit dus niet echt synoniem is. Supervisie is een uitstekende methode om, gedurende een afgebakende periode, in weerwil van alle drukte, prioriteit te geven aan aandacht voor uw persoonlijk professioneel functioneren.
Intervisie en Supervisie, een leermethode voor professionals.
Supervisie is een op reflectie gebaseerd gesprek, onder begeleiding van een supervisor. Supervisie is onder begeleiding reflecteren en leren van het eigen handelen. Met als doelstelling dat de supervisant leert integer te handelen in diverse beroepsgerelateerde morele situaties. Supervisie is een methode van opleiden en deskundigheidsbevordering, learning on the job.

Contacteer ons