socratische methode intervisie
Intervisiemethode voor teams PAK organisatieontwikkeling.
Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collegas. Op deze pagina vind je een beschrijving van doel, werkwijze en toepassingsmogelijkheden van de volgende intervisiemethoden: Bliksemintervise, Verdiepte bliksemintervisie, Incidentmethode, Brillen van Elton John, Quick scan, Socratische intervisie en Methode van Raguse.
goosevpn.com
Intervisiemethodieken Coachy.nl.
De Socratische methode of de 10 stappen methode. Dit is een sterk gestructureerde intervisievorm waar de inbrenger geconfronteerd wordt met eigen overtuigingen. Deze methode is ontleend aan de werkwijze van Socrates. Als zijn leerlingen problemen hadden, gaf hij geen oplossing maar stelde vragen waardoor ze het probleem onderzochten en met argumenten tot antwoorden kwamen.
excel training rotterdam
Intervisiemethoden PraktijkIntervisie.
Intervisie is succesvol als het methodisch wordt uitgevoerd. De keuze van een methode is afhankelijk van de beschikbare tijd, de groepsgrootte, de mogelijkheden van voorbereiding, de ervarenheid van de facilitator met het facilteren van intervisie en met de methode, en de ervarenheid van de groep in bv het stellen van helpende vragen.
google advertentie
Socratische intervisie bruikbaar bij visieontwikkeling Mens en Samenleving: Communicatie.
Socratische intervisie heeft een iets andere insteek. De focus ligt bij deze methode veel meer op het verdiepen van het denken en handelen van een groep professionals. Er wordt wel een casus ingebracht, maar die is echter middel in het verdiepingsproces van de groep. Aanpak van socratische intervisie.
website - Optimalisatie

Contacteer ons