intervisiemethode
Intervisie.
Balint methode een intervisiemethode die inzicht geeft in de eigen blinde vlekken. De winst van succes methode een intervisiemethode die inzicht geeft in succesfactoren. De Roddelmethode een intervisiemethode waarin de afstudeerder bewust wordt van eigen denken, voelen en handelen. E-mailmethode een intervisie methode die zich kenmerkt door een gestructureerde aanpak, internsief en op afstand.
Goedkope rijlessen
Intervisiemethode voor teams PAK organisatieontwikkeling.
Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collegas. Op deze pagina vind je een beschrijving van doel, werkwijze en toepassingsmogelijkheden van de volgende intervisiemethoden: Bliksemintervise, Verdiepte bliksemintervisie, Incidentmethode, Brillen van Elton John, Quick scan, Socratische intervisie en Methode van Raguse.
goosevpn.com
Intervisiemethodieken Coachy.nl.
De non-verbale methode Ziejem. Deze non-verbale intervisiemethode van Inge Verloop Alexandra Broussard van Het Pauwerhuis hoort zeker in dit rijtje thuis. Zij ontwikkelden een snelle, effectieve intervisiemethode. Met weinig woorden en veel aandacht voor intuïtie, gevoel en beeld, is er alle veel ruimte voor interpretatie, de kracht van dit instrument.
operator
Intervisiemethoden PraktijkIntervisie.
In het Praktijkboek Intervisie is naast de 27 uitgewerkte methoden een methodeselectiewijzer en TV-model opgenomen, die gebruikt kunnen worden bij het maken van een keuze voor een intervisiemethode. Een korte beschrijving van de essentie van de methoden.: Argyris, onproductieve gesprekken.
website checker
Oplossingsgerichte intervisiemethode Nicolette de Wijn.
Voor verschillende vragen zijn passende intervisiemethoden beschikbaar. Ik werk voor praktische vraagstukken graag met de Oplossingsgerichte intervisiemethode. Zelf heb ik m geleerd van mijn collega-coach Marianne Bramson toen we nog samen in een intervisiegroep zaten. De oplossingsgerichte intervisiemethode helpt de groep te focussen op oplossingen in plaats van problemen.

Contacteer ons