intervisie methode
Intervisiemethode voor teams PAK organisatieontwikkeling.
Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collegas. Op deze pagina vind je een beschrijving van doel, werkwijze en toepassingsmogelijkheden van de volgende intervisiemethoden: Bliksemintervise, Verdiepte bliksemintervisie, Incidentmethode, Brillen van Elton John, Quick scan, Socratische intervisie en Methode van Raguse.
Hi
Intervisiemethodieken Coachy.nl.
Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat er tijd verloren gaat met structuur is het handig vooraf afspraken te maken over o.a. plaats, tijd en methode. De effecten van intervisie zijn.: meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie.
Lening berekenen
Spannende intervisievormen Intervisie Kickstart.
Een groep die met intervisie start, is gebaat bij het eerst laten inslijten van een methode. Door een aantal keren op een bepaalde manier te werken, raakt de methode vertrouwd. De aandacht verschuift dan meer van proces naar inhoud. Wanneer alle groepsgenoten een of meer keren aan de beurt zijn geweest met een basismodel kan er behoefte ontstaan aan afwisseling.
samenvoegen kredieten
Oplossingsgerichte intervisiemethode Nicolette de Wijn.
Wanneer je zonder procesbegeleider aan intervisie wilt doen kun je niet zonder goede methode. Er moet een duidelijke structuur zijn want anders verwordt zon bijeenkomst tot een uit de hand gelopen koffiepauze. Meningen en tips volgen elkaar snel op, maar het beklijft niet.
gcv

Contacteer ons