doel intervisie
Zelfsturende teams: teamleren en teamontwikkeling met intervisie.
Ik heb in deze blog niet volledig willen zijn; er zijn namelijk al veel boeken geschreven over intervisie. Mijn doel is vooral je weer te richten op de waarde van intervisie voor de ontwikkeling van je team en daarmee dus ook voor de organisatieontwikkeling.
wasmachine
Coaching en intervisie Proscoop.
We gaan met u in gesprek over de wensen en vragen die bij u spelen en stemmen met u af over de coachgesprekken. Van elkaar leren en elkaar inspireren is een belangrijk doel van intervisie. Met behulp van intervisie met zorgondernemers uit de regio, reflecteert u op uzelf en uw collegas.
bouwkundig
haptotherapie wat is coaching intervisie.
Intervisie is stilstaan bij waar je mee bezig bent Archief Website van TPO Het Tijdschrift voor Praktijkondersteuning. Wat is het doel van intervisie? Stilstaan bij waar je mee bezig bent, bewust zijn van je werk. Zaken waar je tegenaan loopt, die je normaal gesproken wegdrukt: een irritatie, een boosheid, of een teleurstelling.
ikea
Intervisie.
Voor intervisie is enig reflectievermogen nodig. Dit vermogen kan ook tijdens de begeleide intervisie verder ontwikkeld worden. Eerdere ervaring met intervisie is niet noodzakelijk, recente werkervaring wel. Doel en effect. Het doel van intervisie is het goed en prettig professioneel functioneren.
Intervisie www.lvvv.nl.
het vergroten van zelfinzicht en bekwaamheid, een autonoom, ervaringsgericht leerproces. Doel van intervisie. Het evenwicht herstellen tussen de kerncompetenties van mensen en hun vaardigheden, tussen kennis en inzicht. Waar het in wezen om gaat zijn vragen zoals: waarom reageren mensen zo op jou?
Intervisie folder NHG.
NHG Direct naar. De winkelwagen is leeg. U bent hier. 8 maart, 2013. Richtlijnen en Praktijkvoering. Spoedzorg en Triage. Programma Individuele Nascholing. Tassen en praktijkinrichting. tel: 030 2823500. fax: 030 2823501. KvK Uitgeverij BV: 30070930. KvK NHG: 40530347. Klachten en suggesties.
Intervisiemethodieken Coachy.nl.
Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen. Met behulp van zelfreflectie greep krijgen op het eigen denk en leerproces. Een klein groepje collegas of vakgenoten vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten.
Intervisie MfN Register.
Een intervisie is een regelmatig terugkerend gestructureerd gesprek tussen mediators waarin vragen over het eigen functioneren als mediator centraal staan. Een intervisie heeft een duidelijk vooraf vastgesteld leerdoel en bestaat uit minimaal drie bijeenkomsten van twee uren binnen een tijdsbestek van twaalf maanden.
Intervisie Wikipedia.
Vaak bespreken de medewerkers zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt. In het hoger onderwijs wordt intervisie ook als werkvorm gehanteerd.
Intervisiemethode voor teams PAK organisatieontwikkeling.
Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collegas. Op deze pagina vind je een beschrijving van doel, werkwijze en toepassingsmogelijkheden van de volgende intervisiemethoden: Bliksemintervise, Verdiepte bliksemintervisie, Incidentmethode, Brillen van Elton John, Quick scan, Socratische intervisie en Methode van Raguse.
Intervisie Winston Partners.
Uiteindelijk doel is het evenwicht te herstellen tussen de kerncompetenties van mensen en hun vaardigheden. Teams als geheel functioneren hierdoor effectiever en efficiƫnter. Intervisie is geen therapie, beoordelingsinstrument of verplicht nummer en is niet oppervlakkig en vrijblijvend. Uitgangspunt is de basis van strikt vertrouwen binnen de intervisiegroepen.

Contacteer ons