methode intervisie
Intervisiemethode voor teams PAK organisatieontwikkeling.
Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collegas. Op deze pagina vind je een beschrijving van doel, werkwijze en toepassingsmogelijkheden van de volgende intervisiemethoden: Bliksemintervise, Verdiepte bliksemintervisie, Incidentmethode, Brillen van Elton John, Quick scan, Socratische intervisie en Methode van Raguse.
magnetron
Intervisiemethodieken Coachy.nl.
Een goed leerklimaat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om te voorkomen dat er tijd verloren gaat met structuur is het handig vooraf afspraken te maken over o.a. plaats, tijd en methode. De effecten van intervisie zijn.: meer zicht op de eigen sterke en zwakkere kanten door reflectie.
bosiet training
Intervisie.
U bent hier: Home Functioneren Ontwikkelingsvaardigheden Jezelf ontwikkelen Intervisie. Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega's' elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit gebeurt meestal in een intervisiegroep. De leden van de groep komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig samen.
zorgkleding winkel
Intervisie met incidentmethode Meesterschap.
De methode kan in een beperkte tijd plaatsvinden en biedt voldoende openheid en veiligheid om de vraag en/of het probleem in te kunnen brengen. Bespreking van de oplossingen. Regel een ruimte waarin de groep niet gestoord wordt. Kies een voorzitter die leiding geeft aan de intervisie.
elektrische warmwaterboiler

Contacteer ons