wat is een intervisie
Intervisie: wie brengt zijn casus in? ZorgWelzijn.
Intervisie: wie brengt zijn casus in? Een belangrijke misvatting bij intervisie: het gaat niet om de casus, maar om de persoon die de casus inbrengt. De sociale professional dus. Hoe kun je kritisch kijken naar je eigen handelen? Wat je bespreekt blijft binnen de groep. Maar dan ook echt. Belangrijk is dat je met de groep afspreekt dat alles wat besproken wordt binnen de groep blijft.
hergroeperen kredieten
Vonk en Visie: Intervisie.
Bij intervisie kun je steeds spreken van een basisstructuur: altijd is er sprake van het formuleren van een probleem, steeds volgt daarop in een of andere vorm het analyseren van het probleem en de bewustwording van wat er feitelijk speelt.
backlink
Wat is intervisie? Direction in Leiderschap en Diversiteit.
UMC Utrecht: stappenplan Gender Diversiteit Inclusion. Home Wat is intervisie? Wat is intervisie? De vraag wat is intervisie is kort te beantwoorden: Bij intervisie wordt in groepsverband circa zes personen per keer gekeken naar een specifiek probleem of specifieke vraag die bij iemand leeft.
simulatie hypothecaire lening
Intervisie Wikipedia.
Vaak bespreken de medewerkers zaken waar ze in hun werk tegenaan lopen met elkaar volgens een bepaalde protocol waarin vastgelegd is wat aan de orde komt en hoe de interactie plaatsvindt. In het hoger onderwijs wordt intervisie ook als werkvorm gehanteerd.
auto leasen prive
Wat is intervisie. Wat is het doel en hoe ziet de ideale intervisiegroep er uit. Tallsay.com.
Tags/labels: ManagementArtikelen, MethodenTechnieken. Wat is intervisie? Intervisie is een manier, een zelfhulp methode, om je eigen deskundigheid en kennis te verhogen door middel van georganiseerde gesprekken met mensen die werkzaam in hetzelfde vakgebied en/of die dezelfde opleiding volgen. Doel van intervisie.
Intervisie.
Dit is nuttig in wat grotere groepen. Want hoe groter de groep, des te meer adviezen krijgt de vragensteller. Deze stelt zijn vraag een vraag van praktische aard, dus niet over een persoonlijke kwestie. Vervolgens schrijven alle groepsleden hun adviezen op een papiertje en geven deze door aan de vragensteller. Als iedereen klaar is, leest deze alle adviezen voor. Een heel nuttig artikel over de geschiedenis, de rol en het nut van intervisie PDF.

Contacteer ons