socratische intervisie
Intervisiemethodieken Coachy.nl.
Het doel van intervisie is vakmanschap ontwikkelen. Met behulp van zelfreflectie greep krijgen op het eigen denk en leerproces. Een klein groepje collegas of vakgenoten vormt met elkaar een intervisiegroep en staat stil bij eigen ervaringen en delen de inzichten.
koelkast
Intervisiemethode voor teams PAK organisatieontwikkeling.
Een intervisiemethode is een methode voor het begeleiden van intervisie met collegas. Op deze pagina vind je een beschrijving van doel, werkwijze en toepassingsmogelijkheden van de volgende intervisiemethoden: Bliksemintervise, Verdiepte bliksemintervisie, Incidentmethode, Brillen van Elton John, Quick scan, Socratische intervisie en Methode van Raguse.
bi
Socratische intervisie bruikbaar bij visieontwikkeling Mens en Samenleving: Communicatie.
Er wordt wel een casus ingebracht, maar die is echter middel in het verdiepingsproces van de groep. Aanpak van socratische intervisie. De socratische intervisie is als het ware een gezamenlijk onderzoek dat uiteindelijk leidt tot inzicht in principes en mechanismen die binnen het handelen van een groep professionals van kracht zijn.
ipvanish

Contacteer ons